За Нас

Корпоративна информация

Mariah's Face е търговска марка на фирмата - Дафлорн ООД. Дафлорн ООД е създадена през 2001 г. Инвеститорите са 100% частен капитал. Дафлорн ООД няма банкови кредити и не се листва на фондови борси. Управление на фирмата - едностепенно с двама управители (заедно и поотделно) - Проф.о.р. ген. майор Никола Александров д. м. н. и д-р. Даниела Петрова д.м.

Политика на фирмата

Политиката на Дафлорн ООД е да предоставя на клиентите си висококачествени пробиотични продукти, подобряващи здравето на човека, чрез съчетаване на научен опит и високи биотехнологии. Основна цел на фирмата чрез внедряване на иновации, създаване на нови продукти с Lactobacillus Bulgaricus, които подобряват качеството на живот на клиентите. Основно правило на Дафлорн ООД е създаването и производството на изцяло натурални пробиотични продукти, които не съдържат консерванти, оцветители и генноманипулирани микроорганизми. По този начин Дафлорн работи за повишаване на конкурентноспособността си на вътрешния и световния пазар.

Дафлорн е ориентирана към постоянно разширяване на гамата от произвежданите пробиотични продукти с цел по-пълното задоволяване на постоянно растящите изисквания и здравни нужди на клиентите.

Дафлорн се ангажира да спазва приложимото законодателство в Република България и Европейски Съюз и да гарантира безопасността на предлаганите от нея пробиотични функционални храни, добавки към храната и козметика.